De Technologie

Met onze gepatenteerde Chemische Recycling middels Pyrolyse van Rubber afval (CRPR) zijn wij in staat om rubber afval en afgedankte autobanden, op een duurzame en hernieuwbare manier om te zetten in producten met een hoge toegevoegde waarde.

Het proces, gebaseerd op een correcte afvalscheiding, kenmerkt zich door een hoge efficiëntie, een onafgebroken verwerking, lage temperatuur (vergt geen hoge energieconsumptie), met een minimale retentietijd (erg snelle pyrolyse) en geen productie van nieuw afval, zoals wassen en/of teer.

Vanuit ecologisch oogpunt gezien, is het belangrijk om te vermelden, dat de producten of gerecyclede materialen en/of de behaalde resultaten van onze technologie, volledig in overeenstemming zijn met de Europese wetgeving REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), hetgeen resulteert in gezonde producten, die veilig zijn voor het milieu en volledig voldoen aan de doelstellingen van een kringloopeconomie.

De toepassing van onze technologie komt in aanmerking voor certificering conform de ISO (International Organization for Standardization) 9000 en 14000 norm, hetgeen onze industriële faciliteit, in ecologisch perspectief, kenmerkt als een emissievrije installatie.

De EU Renewable Energy Directive (RED) heeft als norm bepaalt dat afval geen ecologische voetafdruk heeft.  Omdat rubber afval de grondstof is voor onze technologie en gezien het feit dat onze installatie emissie-vrij is, worden alle in onze installatie gefabriceerde producten gekwalificeerd als duurzame, hernieuwbare en groene producten.

Het proces reduceert giftig afval, met constante ecologische voordelen, resulterend in diverse nieuwe producten, of secundaire grondstoffen, met een hoge toegevoegde waarde:

 • “Groene” Limoneen.
 • “Groene” Koolstof / Actieve Koolstof.
 • “Groene” Vloeibare en gasvormige Brandstoffen.

Pyrolyse is de thermochemische decompositie van alle materialen, behalve metalen en glas, d.m.v. verhitting zonder zuurstof.

In ons Pyrolyse proces, veranderen rubber afval en afgedankte autobanden in vloeistoffen, pyrolyse gassen en vaste fracties, door middel van thermische flash pyrolyse en secundaire reacties. De resultaten en eigenschappen worden primair beïnvloed door de bedrijfstemperatuur en de karakteristieken van het rubber afval.

Het proces van chemische recycling via flash pyrolyse als zodanig, wordt uitgevoerd in een pyrolyse reactor, die bestaat uit een ondersteboven geplaatste kegelvormige cilinder die aan de bovenkant in diameter uitloopt als een cilinder, om de vaste stoffen, meegevoerd in de gassen via het midden van de kegel, op te vangen. De kegelvormige inlaatsectie is speciaal ontworpen voor een maximaal rendement van het contact tussen gassen en vaste stoffen (optimale hitte verplaatsing), met een minimaal druk verlies en uniformiteit van de stoffen voor verdere bewerking.

De verschillende opgevangen fracties worden gescheiden. De hiervoor gebruikte methodes zijn gebaseerd op de verschillende volatiliteit van de diverse componenten.

De gewichtsopbrengst van de verschillende componenten in de vloeibare fractie hangt af van bedrijfstemperatuur en temperatuur controle in de pyrolyse-reactor. Daarom onderscheiden we twee soorten bedrijfsmodi of twee soorten productie lijnen, beide met verschillende uitkomsten.

Productie lijn Type I:

 • De verkregen vloeibare fractie is van geschikte kwaliteit en bevat de grootste afzonderlijke component, Limonene, met opbrengsten van 20 tot 22 %.
 • Van deze vloeibare fractie wordt dipenteen (DL-Limoneen) gescheiden en gezuiverd.
 • Een ander deel van de vloeibare fractie is Brandstofolie voor schepen. Deze olie kan op basis van zijn eigenschappen worden gekarakteriseerd tussen een lichte en gemiddelde stookolie.

Productie-eenheid Type II:

 • De vloeibare fractie verkregen met een opbrengst van 55% is van geschikte kwaliteit voor gebruik als brandstof.
 • De vloeibare brandstof behoeft scheiding door gefractioneerde destillatie van de twee verschillende brandstoffen Diesel en Benzine, wat een opbrengst oplevert van 36% Diesel en 19% Benzine.

De vaste fractie kan in potentie worden gebruikt als Actieve Koolstof, emissieloze brandstof, of Koolstof. Ook kunnen hier gasvormige brandstoffen van worden gemaakt. In alle gevallen is verdere bewerking vereist.

Vergelijk met andere Pyrolyse technologiën

Pyrolyse is een technologie die al meer dan 100 jaar bestaat en er zijn meer dan 80 gerelateerde patenten wereldwijd. Meestal hebben we het dan over pyrolyse bij hoge temperaturen, met een zeer gebrekkig rendement en met een schadelijke uitstoot en giftige afvalstoffen die vrijkomen tijdens het proces.

Onze gepatenteerde CRPR technologie echter, is de enige pyrolyse technologie in de wereld, die internationaal is erkend als een pyrolyse proces, dat niet alleen technisch, maar ook economisch veruit superieur en het meest rendabel is, zonder enige schadelijke uitstoot. Dit biedt in de praktijk de volgende resultaten:

 • De chemische transformatie van de afvalgassen is totaal en er vormt zich geen nieuw afval zoals o.a. assen, wassen en teer.
 • De verkregen Koolstof is vrij van oliën en van een hoge kwaliteit. Een verdere bewerking maakt het mogelijk om zwavel residuen te verwijderen om zodoende een Actieve Koolstof te verkrijgen van een uitzonderlijk hoge kwaliteit.
 • Het is de enige technologie van dit type, die in staat is om van rubber afval, hoogwaardige Limoneen met een zuiverheid tot wel 98% te produceren.
 • Verkrijgen van vloeibare brandstoffen in een zeer hoog kwaliteitspercentage, waarmee brandstof kan worden verkregen die is gehomologeerd voor de automobielindustrie en voor schepen en/of gebruikt kan worden voor de opwekking van elektriciteit.

Productie Proces

Ons productieproces is een echt Circulair Economisch proces.

 • Als grondstof voor onze technologie gebruiken we giftige afgedankte autobanden en ander rubber afval.
 • Dit wordt gevoed aan onze twee typen productie lijnen.
 • De eerste verkregen fractie is een gas met een opbrengst van 10% voor type I en 15% voor type II.
 • Dit gas wordt gebruikt als brandstof voor de productie lijnen.
 • De tweede fractie die vrijkomt is een vloeistof met een opbrengst van 60% voor type I en  55% voor type II.
 • De vloeistof wordt verder bewerkt.
 • De derde fractie is een vaste stof. Dit is de Koolstof. Beide typen geven 30% van het oorspronkelijke gewicht rubber afval.
 • De Koolstof wordt geactiveerd tot een Actieve Koolstof met een uiteindelijke opbrengst van 12 tot 19%.
 • De vloeistof van het eerste type wordt gescheiden en gezuiverd. Dit resulteert in 20 tot 22% Limoneen van hoge zuiverheid en 34 tot 40% Brandstofolie.
 • De vloeistof van het tweede type wordt gescheiden en gehomologeerd. Dit geeft 17 tot 18% Benzine en 32 tot 34% Diesel.
 • Het deel van de vloeistof dat commercieel niet geschikt is wordt weer gebruikt als brandstof door het systeem.

In liefdevolle herinnering aan onze vriend,

José Leandro “Lalo” Martinez Camus.

Rust in vrede.

© 2017-2021, El Toro Verde. All rights reserved