Groene Limoneen

De vloeibare fractie (uit rubber gewonnen olie) van onze CRPR technologie, zal verder worden gescheiden en gezuiverd voor ons belangrijkste product Limoneen.

De geproduceerde hoeveelheid Limoneen bedraagt gegarandeerd minimaal 20% van het gewicht van de initieel verwerkte hoeveelheid rubber afval.

Van oorsprong is Limoneen een natuurlijke stof die wordt geëxtraheerd uit de olie van de schil van citrusvruchten wat de kenmerkende geur geeft.

Limoneen kan door verschillende technieken uit deze olie worden gedestilleerd en worden gebruikt als een natuurlijk voedingsmiddel additief en als oplosmiddel/ontvetter. Extractie- en destillatieprocessen worden uitgevoerd in alle citrus producerende regio’s van de wereld om te voldoen aan de toenemende vraag naar Limoneen.

Limoneen is op kamer temperatuur een kleurloze vloeistof. De zuiverheid van commerciëel gebruikte d-Limoneen is ongeveer 90-98%, de onzuiverheden zijn voornamelijk mono terpenen.

In de afgelopen jaren heeft Limoneen een speciale betekenis verkregen als een biologisch afbreekbaar oplosmiddel voor harsen, pigmenten, inkten, verf en lijmen.

Oplosmiddel is een van de meest gebruikte producten in de industrie. Geschat wordt dat alleen al in de EU 2,2 miljoen ton oplosmiddelen wordt verbruikt.

De meest gebruikte oplosmiddelen zijn alcoholen zoals ethanol, n-butanol en methanol-isopropanol.

 

De grootste hoeveelheid oplosmiddelen wordt gebruikt in de coating- en verf industrie. Zonder de aanwezigheid van oplosmiddelen heeft verf een hoge viscositeit en kan het niet op oppervlakken worden aangebracht. Het jaarlijkse verbruik van giftige oplosmiddelen in deze industrie is 1,5 miljoen ton.

Oplosmiddelen worden ook gebruikt bij de vervaardiging van fotografische film. Verder zijn oplosmiddelen ingrediënten van medicijnen, cosmetica, insecticiden, kleefmiddelen en reinigingsproducten. Oplosmiddelen spelen ook een belangrijke rol bij het verwijderen van verf.

Bezorgdheid over de uitstoot van VOS in de atmosfeer en nieuwe voorschriften die het gebruik van dit soort oplosmiddeloorzaken beperken, vooral in de Europese en Noord-Amerikaanse Unie, zorgt ervoor dat de consumptie van traditionele oplosmiddelen moet worden vervangen.

De oplosmiddelenindustrie is een miljarden markt. Vanwege nieuwe wetten en beperkingen op het gebruik van bepaalde organische verbindingen, moet de vervanging van traditionele producten door groenere, duurzame alternatieven in de komende jaren een feit worden.

Limoneen heeft een speciale betekenis verkregen door de vraag naar een biologisch afbreekbaar oplosmiddel dat de traditionele oplosmiddelen moet vervangen.

 

Een andere belangrijke toepassing van Limoneen is het gebruik als insecticide om mieren, bladluizen, kevers, vliegen, mijten, kakkerlakken en wespen te bestrijden of te doden. Omdat het niet giftig is voor mens, milieu, huisdieren en voedselteelt, noch schadelijk is voor tuin- of kamerplanten, kan het in huizen, kantoren en scholen worden gebruikt. Er is een groeiende vraag naar voedingsmiddelen die niet zijn behandeld met de traditionele insecticiden.

Afgezien van industrieel oplosmiddel en insecticide wordt Limoneen ook toegepast als een aromatische component en wordt het veel gebruikt voor het synthetiseren van nieuwe verbindingen. Het vindt wijdverspreid gebruik in de industrie van huishoudelijke schoonmaakproducten en de voedsel en cosmetica industrie, onder meer omdat het een aangenaam aroma heeft.

Andere toepassingen zijn als additief in geuren en koelmiddelen, geurbesturing, alsmede het gebruik door de farmaceutische en voedingsindustrie als smaakstof, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van kunstmatige smaken in mintsuikergerechten, kauwgom, dranken en specerijen.

Bovendien blijkt uit recente studies dat limoneen anti-kanker effecten kan hebben. Het verhoogt de lever enzymen die betrokken zijn bij het ontgiften van carcinogene stoffen.

In een onderzoek onder 43 vrouwen bij wie net de diagnose borstkanker was gesteld, verschaften onderzoekers van het University of Arizona Cancer Center   hen twee gram limoneen om de anti-kanker eigenschappen te evalueren. Dit werd elke dag gedaan, tussen twee en zes weken vóór hun operatie, met onderzoekers die borstweefsel en bloedmonsters verzamelden om veranderingen in de belangrijkste biomarkers in verband met borstkanker te meten. Op basis van de resultaten werden biomarkers voor borsttumor met 22 procent verminderd. De reductie omvatte cycline D1, een eiwit dat sterk geassocieerd is met borstkanker. Onderzoekers merkten ook op dat het d-limoneen dat de vrouwen consumeerden sterk geconcentreerd was in het aangetaste borstweefsel.

Limoneen heeft ook een cholesterolverlagende activiteit.

We zijn in staat zijn om in grote hoeveelheden Limoneen te produceren met een zuiverheid tot 98%.

Met betrekking tot de gebruikte technologie en innovatie van deze fabriek, kunnen we met zekerheid stellen dat er geen enkele fabriek ter wereld bestaat die Limoneen uit afvalproducten kan produceren.

Bovendien is Limoneen een natuurlijk, veel gevraagd product. De wereldwijde marktomvang van Limoneen werd geschat op meer dan 45 kilo ton in 2015 en zal tegen 2023 naar verwachting meer dan 65 kiloton bedragen.

De huidige productie van Limoneen is grotendeels afhankelijk van de wereldwijde citrus oogst. Deze resultaten variëren echter enorm in de loop van de jaren als gevolg van plagen die de productie beïnvloeden.

Onze CRPR-technologie is volledig onafhankelijk van oogstresultaten en zorgt voor een continue en ongestoorde productie van Limoneen met hoge zuiverheid. We zijn ervan overtuigd dat met een gegarandeerde continue productie de toepassing van Limoneen en de marktomvang kan toenemen.

Groene Actieve Koolstof

De pyrolyse reactor is uitgerust met speciale opvangvoorzieningen voor de extractie van het tweede product van het proces, groene koolstof die voldoet aan de kwaliteitsstandaarden N660 en N762.

In het proces wordt de verkregen Koolstof geactiveerd, hetgeen zorgt voor de vereiste kleinere poriën en ook het specifieke oppervlak verhoogd.

Van de initiële hoeveelheid koolstof, 30% van het gewicht van de verwerkte rubber, wordt ongeveer 40% groene actieve koolstof geproduceerd.

Actieve Koolstof is een generieke term die een familie van zeer kristallijnige koolstof houdende adsorptie middelen met een zeer hoge interne porositeit beschrijft.

Vanuit het oogpunt van de chemische samenstelling is onze Actieve Koolstof bijna pure koolstof.

Het is een materiaal dat wordt gekenmerkt door een zeer groot aantal microporiën (poriën met een straal van minder dan 2 nanometer). Vanwege zijn hoge microporositeit kan één gram Actieve Koolstof een oppervlakte van 500 m² of meer hebben. Onze fabriek kan Actieve Koolstof produceren met een oppervlakte van> = 1000 m2 / gr.

Het vermogen van een Actieve Koolstof om een bepaalde stof vast te houden, wordt niet alleen gegeven door het oppervlak, maar ook door het poriegedeelte waarvan de grootte klopt: één tot vijf keer de diameter van het molecuul van de te adsorberen stof. Het brede scala aan Actieve Koolstof producten heeft verschillende kenmerken afhankelijk van het uitgangsmateriaal en de activeringstechniek die bij de productie wordt gebruikt.

Actieve Koolsof kan worden geproduceerd in poeder, korrels of cilindrische pellets.

  • Het poeder wordt voornamelijk toegepast bij het zuiveren van vloeistoffen.
  • In het geval van korrelige koolstof, komt het voor in verschillende deeltjesreeksen die zijn gespecificeerd op basis van de korrelgrootte of het meshnummer. Ze zijn toepasbaar, zowel voor het zuiveren van vloeistoffen als gassen.
  • De pellets worden normaal toegepast bij de behandeling van gassen, omdat de cilindrische vorm ervan een lagere druk afname veroorzaakt.

Momenteel worden verschillende soorten Actieve Koolstof in meerdere sectoren van de voedingsmiddelenindustrie toegepast. Meestal wordt het gebruikt in twee formaten (granulair of poeder) voor het verwijderen van onzuiverheden.

Actieve Koolstof, heeft fysische adsorptie eigenschappen. Daarom is Actieve Koolstof in staat om vluchtige organische verbindingen vast te houden en wordt het gebruikt voor de zuivering van lucht en gas.

 

Actieve Koolstof kan bij de behandeling van drinkwater worden gebruikt als korrelvormig koolstof of poeder koolstof. Actieve Koolstof verwijdert verschillende onzuiverheden die in het water aanwezig zijn.

Momenteel is de wereldproductie van Actieve Koolstof ongeveer 2 miljoen ton en de belangrijkste producenten bevinden zich in Europa, Noord-Amerika en Azië. Door de verschillende technologieën, grondstoffen en processen die gebruikt worden bij de vervaardiging treden grote verschillen in kwaliteit en prijs op.

 

Wereldwijd zijn er continue eisen voor schonere productie in bedrijven om de vervuiling te verminderen. De verplichting van westerse overheden om te voldoen aan bepaalde normen voor emissies van gassen in de atmosfeer en de behandeling van water en afvalwater veroorzaken een periode van snelle groei. De volgende vier jaar tonen een toename van het wereld verbruik van Actieve Koolstof met 9% per jaar.

De voortdurende afhankelijkheid van de VS van door kolen opgewekte elektriciteit zal voortzetting van het gebruik van Actieve Koolstof in poedervorm voor luchtzuivering noodzakelijk maken.

De implementatie van de Mercury en Air Toxics Standards (MATS) door het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) is ontworpen om de uitstoot van kwik, zure gassen, metaal en andere gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen van olie- en kolengestookte elektriciteitscentrales en van verbrandingsovens voor afval te verminderen. Om aan deze vereisten te voldoen, zullen deze industrieën zich voornamelijk richten op filter systemen die Actieve Koolstof gebruiken.

In oktober 2013 ondertekenden meer dan 90 landen ook een nieuw VN-verdrag inzake kwikcontrole.

De belangrijkste Actieve Koolstof producten die wereldwijd worden gebruikt, worden hoofdzakelijk vervaardigd uit kolen (bruinkool, subbitumineus, bitumineus en antraciet), houtskool en hout van kokosnoothout (hardhout, zacht hout en bamboe). Een van de belangrijkste uitdagingen in de markt is het tekort aan grondstoffen zoals kokosnoot houtskool.

Daarom zal er een niet aflatende vraag zijn naar groene Actieve Koolstof, vooral wanneer het wordt geproduceerd uit hernieuwbare bronnen zoals rubberafval.

Groene Brandstoffen

Van de vloeibare fractie geproduceerd door de productie lijn type II worden de twee brandstoffen (Diesel en Benzine) gescheiden door gefractioneerde destillatie. De hoeveelheid Diesel bereikt een opbrengst van 36% van het verwerkte rubberafval. Benzine haalt een opbrengst van 19%.

De verkregen Diesel en Benzine moeten verder worden bewerkt en gereinigd om te voldoen aan de overeenkomstige normen van de markt van autobrandstof gebruikers.

De tweede (naast Limonene) fractie in de pyrolyse-olie van productie lijn type I die wordt gescheiden met gefractioneerde destillatie en/of de “supercritical fluid” technologie kan worden gekarakteriseerd als een lichte tot medium Brandstofolie.

We gaan circa 40% naar gewicht produceren.

Het mondiale verbruik van vloeibare brandstoffen zal tot 2040 met 38% toenemen. Nieuwe bronnen voor de brandstofproductie zijn van cruciaal belang. Vloeibare brandstoffen uit hernieuwbare bronnen leveren momenteel een relatief klein deel van de totale vloeibare brandstoffen in de wereld, goed voor ongeveer 14% van het totaal in 2010. Verwacht wordt echter dat ze in belang toenemen, tot 17% van de totale vloeibare brandstoffen in 2040.

Fossiele brandstoffen moeten zoveel mogelijk worden vervangen door duurzame alternatieven zoals onze groene brandstof.

Daarom zal er een niet eindigende vraag zijn naar groene vloeibare brandstoffen geproduceerd uit hernieuwbare bronnen.

Behandeling middels toevoegingen en stabilisatie maakt het mogelijk een goedgekeurde en gehomologeerde Diesel, Benzine en Brandstofolie te verkrijgen die voldoen aan de specificaties van brandstoffen die worden gebruikt door auto’s en schepen.

Groene hernieuwbare Diesel geproduceerd door onze technologie is een echte koolwaterstof, net als traditionele diesel en voldoet aan de norm voor Diesel brandstoffen.

Onze groene brandstoffen zijn chemisch vergelijkbaar met traditionele brandstoffen en kunnen zonder veranderingen worden gebruikt in de huidige tanks, pijpleidingen, vrachtwagens, pompen en auto’s.

Er zullen voldoende mogelijkheden zijn om onze groene brandstoffen te verkopen aan onafhankelijke aanbieders of rechtstreeks aan consumenten via eigen tankstations of een combinatie van beide.

© 2017-2021, El Toro Verde. All rights reserved