Over Ons

In samenwerking met de belangrijkste uitvinder en de taskforce van de betrokken Spaanse universiteit hebben we technische en commerciële toepassingsgebieden bestudeerd, onderzocht en verkend om de 100% CO2 neutrale, gepatenteerde Chemische Recycling middels Pyrolyse van Rubber afval en afgedankte autobanden technologie te implementeren.

Voor onze inspanningen hebben we een exclusieve licentie verkregen voor de commerciële implementatie van deze gepatenteerde technologie.

Wij zijn toegewijd om de globale uitdagingen met betrekking tot ons milieu, te beantwoorden met onze gepatenteerde Chemische Recycling middels Pyrolyse van Rubber afval (CRPR), die ons in staat stelt om afgedankte autobanden  en ander rubber afval, om te zetten in duurzame producten, zoals Limoneen met een hoge zuiverheid, Actieve Koolstof, Benzine, Diesel en Brandstofolie voor schepen.

In tegenstelling tot veel andere duurzame oplossingen is onze technologie zeer winstgevend.

Wij veranderen Zwart in Groen, stap voor stap en band voor band!

Neem contact met ons op voor meer informatie over El Toro Verde.

Onze Visie

Vermindering van s’ werelds CO2 voetafdruk, opruimen van ons milieu en creëren van “Groene Banen“, middels het produceren van innovatieve, hoogwaardige en duurzame producten uit giftig rubber afval, is de visie van El Toro Verde.


Onze Missie

Het is onze missie om giftig afval, zoals rubber en afgedankte autobanden uit ons milieu te verwijderen en dergelijk afval een toegevoegde waarde te geven, door het te hergebruiken als hernieuwbare en duurzame grondstof voor onze, zero-emissie, gepatenteerde technologie (CRPR) welke groene Limoneen, Actieve Koolstof, Benzine, Diesel en Brandstofolie produceert en ondertussen een gunstig effect heeft op zowel het milieu als de economie.

We zijn toegewijd om de globale uitdagingen met betrekking tot ons milieu te beantwoorden:

 • Het duurzaam recyclen van rubber afval is een groot en wereldwijd probleem. Afgedankte banden en industrieel rubber afval zijn een serieus ecologisch probleem geworden. Wereldwijd verandert jaarlijks 17 miljoen ton banden, daarvan alleen al in Europa 3.4 miljoen ton, in rubber afval. Afgedankte banden worden vaak verbrand of gedumpt in stortplaatsen. Dit vormt een constante bron van vervuiling en brengt hoge brandrisico’s met zich mee.
 • Oplosmiddel is één van de meest gebruikte producten in de industrie. De grootste hoeveelheid oplosmiddel wordt gebruikt voor coatings en verven, maar ook als ingrediënten voor insecticiden, lijmen en reinigingsproducten. Vanwege de uitstoot van VOS in de atmosfeer en nieuwe wetten en beperkingen, moet de vervanging van de momenteel gebruikte oplosmiddelen door groenere, duurzame alternatieven in de komende jaren een feit worden.
 • Er is een groeiende behoefte aan voedsel dat niet is behandeld met de traditionele insecticiden, maar met groene producten, die niet giftig zijn voor mens, milieu, huisdieren en voedselteelt, noch schadelijk zijn voor tuin- of kamerplanten, en gebruikt kunnen worden in huizen, kantoren en scholen.
 • Wereldwijd is er een constante vraag naar schonere producties in ondernemingen, om de schadelijke uitstoot van kwik, zure gassen, metaal en andere schadelijke luchtverontreinigingen meer overeen te laten komen met de westerse emissiestandaarden, zoals vastgesteld door de overheden. Het veranderen van productieprocessen kan echter zeer kostbaar zijn, dus zullen veel ondernemingen vooral hun toevlucht zoeken in filter- en reinigingssystemen welke actieve koolstof gebruiken.
 • Het wereldwijde verbruik van vloeibare brandstoffen zal tot 2040 met 38% toenemen en fossiele brandstoffen moeten zoveel mogelijk worden vervangen door duurzame alternatieven zoals onze groene brandstof.
 • Het gebruik van rubberafval voor de productie van vloeibare brandstoffen in plaats van het gebruik van ruwe olie in het conventionele ovenproces heeft een enorme positieve invloed op het milieu.

Van zwarte afgedankte banden en rubber afval
naar Groene Limoneen, Actieve Koolstof, Benzine, Diesel & Brandstofolie,
en de wereld gezonder maken, band voor band.

Doelen

El Toro Verde heeft zich aan de volgende korte termijn doelstellingen gecommitteerd:

 • 2019: Begin van de voorbereidingsfase voor de eerste CRPR-installatie.
 • 2020: Start fase 2; Bouw van de fabriek.
 • 2021: De faciliteit zal operationeel zijn.
 • 2021: Begin met uitbreiding van de capaciteit van de fabriek.

Meer lange termijn doelstellingen zijn:

 • 2022-2030:
  • Verder uitbreiden van deze technologie van chemische recycling door pyrolyse van rubberen afval en afgedankte autobanden (CRPR).
  • Bouwen van een fabriek met honderden arbeidsplaatsen voor het produceren van alle benodigde installaties.
 • Doel per 2030:
  • Realisatie van een directe of indirecte totale verwerkingscapaciteit van minimaal 150.000 ton rubber afval per jaar.

Strategie

Met distributierechten en geen serieuze concurrentie heeft El Toro Verde sterke voordelen en kansen om van dit bedrijfsmodel een succesverhaal te maken.

El Toro Verde staat open voor joint ventures met zowel bestaande als startende bedrijven die technische en financiële mogelijkheden kunnen aantonen en waarbij dergelijke samenwerkingen wederzijds voordelig zouden zijn.

Geïnteresseerde partijen kunnen een overeenkomst voor samenwerking aanvragen door El Toro Verde te contacteren.

Concurrentievoordeel
Zonder twijfel zal El Toro Verde in de loop van de tijd de wereldwijde leider worden op het gebied van emissievrije, goedkope chemische recycling door pyrolyse van rubber afval, voor het produceren van groene Limoneen met een hoge zuiverheid, groene actieve koolstof en groene brandstof uit niet-natuurlijke, duurzame en hernieuwbare bronnen.

Alleen al in de EU wacht een jaarlijks terugkerende hoeveelheid van 3,4 miljoen ton afgedankte banden op verdere verwerking. Dit biedt enorme mogelijkheden voor El Toro Verde en de expansie van onze technologie.

Zonder twijfel zal El Toro Verde leiding nemen in het op deze manier elimineren van giftig afval, beginnend in Europa en snel uitbreidend naar de rest van de wereld.

Competitie
Aangezien El Toro Verde distributierechten van deze technologie bezit, is er geen concurrentie om deze technologie te implementeren.

Er is geen andere technologie ter wereld beschikbaar, die vergelijkbaar is met deze technologie voor chemische recycling door middel van pyrolyse van rubber afval (CRPR) en die tegelijkertijd hoogwaardige producten produceert, zonder enige schadelijke uitstoot.

Marketing
Limoneen heeft een speciale betekenis gekregen vanwege de vraag naar een biologisch afbreekbaar oplosmiddel en wordt veel gebruikt in de industrie van huishoudelijke schoonmaakproducten, voedsel, cosmetica en farmacie. Grote voordelen zijn de toepassing als niet-giftige insecticide en zijn anti-kanker effecten. Er is een grote vraag naar Limoneen met een zuiverheid van 90 – 98%.

De wereldwijde vraag naar Actieve Koolstof is ongeveer 2 miljoen ton per jaar. Het voldoen aan hoge kwaliteitsnormen opent een enorme markt die geen specifieke marketing vereist.

Deregulering stelt de onafhankelijke brandstofproducenten in staat hun brandstof op vele manieren te vermarkten. De verkoop van Brandstof vereist geen specifieke marketing, aangezien het een gecommercialiseerd product is.

El Toro Verde zal selecte marktontwikkeling programma’s en public relations campagnes uitvoeren. El Toro Verde streeft naar samenwerking met commerciële en industriële spelers die van toegevoegde waarde kunnen zijn, voor de verdere expansie van onze technologie.

© 2017-2021, El Toro Verde. All rights reserved