De Grondstof

Wereldwijd worden er elk jaar ongeveer een miljard banden vervaardigd. Bijna een gelijk aantal banden wordt elk jaar afval (ongeveer 17 miljoen ton). In de EU alleen al veranderen jaarlijks ongeveer 3,4 miljoen ton banden in afval.

Alle betrokken managers zijn bezorgd omdat vele van de huidige recycling technieken van dit afval niet voldoet aan de Europese wetgeving REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals). In de toekomst kan dit afval niet op dezelfde manier gerecycled worden.

De wereldwijde gevolgen van het verminderen van afgedankte banden zijn talrijk: betere sociaaleconomische rechtvaardigheid, minder storten op stukken land, minder CO2-uitstoot en een veiligere samenleving.

  • Banden zijn een broedplaats voor muggen – een altijd alarmerend probleem met de opkomst van het West Nile Virus.
  • Er is een gevaar voor banden branden waarbij uitstoot vrijkomt die schadelijk is voor mens en milieu; banden branden laten ook een olieachtig residu achter en zijn niet blusbaar en branden in sommige gevallen enkele weken.
  • Banden nemen stortplaatsen in beslag en naarmate het land steeds schaarser wordt, zal dit leiden tot illegale dumping. Dit drijft de waarde van huizen naar beneden en veroorzaakt sociaaleconomische segregatie, aangezien banden doorgaans worden gedumpt in gebieden met een laag inkomen.
  • Banden op stortplaatsen hebben geleid tot werknemers letsel en tot de dood. Door de hoeveelheid negatieve ruimte in banden en omdat ze worden gecomprimeerd met meer afval, hebben ze de neiging om terug te keren naar de oppervlakte, waardoor banden kunnen gaan rollen en op arbeiders kunnen vallen.

Naar verwachting zullen de prijzen dalen omdat er steeds meer rubber afval zal zijn, dat door de Europese wetgeving niet op een correcte manier kan worden gerecycled.

Daarom zal er een overvloedige en duurzame levering van rubber grondstof mogelijk zijn.

© 2017-2021, El Toro Verde. All rights reserved