Duurzaamheid

Met onze technologie levert El Toro Verde een belangrijke bijdrage aan het bereiken van internationale klimaatdoelen.

Met onze eerste productie lijn verwijderen we jaarlijks ongeveer 11.000 ton rubberafval uit het milieu. Dit neemt toe tot ongeveer 100.000 ton rubberafval jaarlijks na onze geplande uitbreiding.

Ongeveer 46% van de afgedankte banden worden verbrand. Verbranding van een personenautoband geeft een uitstoot van 22 kg CO2 en bij een vrachtwagenband is dit 110 kg CO2. Deze 46% verbranding alleen al geeft een uitstoot van 18 M ton CO2. (*1)

Jaarlijks worden ongeveer 17 miljoen ton banden afgedankt. Dus tellen 7,82 miljoen ton (46%) afgedankte banden mee voor deze emissies, wat neerkomt op ongeveer 1,9 ton CO2 per ton rubberafval.

Alhoewel EU-wetgeving de verwijdering van afval door verbranding voorkomt, worden veel afgedankte banden geëxporteerd naar regio’s met minder controle. Daarnaast is er een groot risico voor banden branden zoals de brand in Spanje in 2016. (*2)

Laten we aannemen dat 25% van onze grondstof normaal gesproken zou worden verbrand, hetzij bewust in andere regio’s, hetzij door ongewenste banden branden, dan besparen we ongeveer 0,5 ton CO2 per ton rubberafval dat we uit het milieu verwijderen.

Toepassing van Limoneen bespaart 1,514 ton CO2-uitstoot per gebruikte ton Limoneen in vergelijking met toepassing van de huidige traditionele op olie gebaseerde alternatieven. (*3)

Het gebruik van rubberafval voor het produceren van Koolstof als een alternatief voor het gebruik van ruwe olie in het conventionele ovenproces heeft een enorme positieve invloed op het milieu. Naast het besparen van 2 tot 2,5 liter ruwe olie per kg Koolstof vermijdt het ongeveer 4,8 ton CO2-emissie per geproduceerde ton Koolstof. (*4)

Traditionele productie van gasvormige en vloeibare brandstoffen uit ruwe olie veroorzaakt CO2-emissies. Door rubberafval te gebruiken als grondstof voor onze technologie besparen wij: (*5)

  • 0,494 Ton CO2-emissies per ton gasvormige brandstof.
  • 0,61 Kg CO2-uitstoot per liter groene Brandstofolie.
  • 0,57 Kg CO2-uitstoot per liter groene Diesel.
  • 0,46 Kg CO2-uitstoot per liter groen Benzine.

Onze eerste productie-eenheid reduceert de CO2-uitstoot met 28.172 ton.

Dit komt overeen met ongeveer 250 miljoen autokilometers of 6.250 keer de wereld rond.

Dit komt overeen met 1,4 miljoen bomen of 5.634 hectare bos.

Na uitbreiding groeit deze reductie tot 245.817 ton per jaar vanaf jaar 8.

Dit komt overeen met 2,2 miljard autokilometers of bijna 55.000 keer de wereld rond.

Dit komt overeen met meer dan 12 miljoen bomen of bijna 50.000 hectare bos.

© 2017-2021, El Toro Verde. All rights reserved