Ons Project

El Toro Verde heeft alle mogelijkheden om te beginnen met de productie van groene LimoneenActive Koolstof, Diesel,  Gasoline en Brandstof Olie middels onze gepatenteerde technologie Chemische Recycling door Pyrolyse van Rubber afval en afgedankte banden (CRPR).

Wij kunnen onze technologie op twee manieren instellen. Daarom onderscheiden we twee typen productie lijnen. De productielijn type I produceert Limoneen, Actieve Koolstof en Brandstofolie. Met de productielijn type II produceren we Diesel, Benzine en Actieve Koolstof.

Met deze verschillende productie lijnen produceren we groene producten met een aanzienlijke kostenbesparing en zonder enige impact op het milieu.

Omdat Limoneen economisch en ecologisch een waardevoller product is, zullen we beginnen met de implementatie van productie lijn type I.

Na de opstart van de eerste installatie gaan we met uitbreiden. De uitbreiding zal worden gefinancierd uit onze winst, waarbij de uitstekende ROI (Return on Investment) voor de initiële investeerder(s) intact blijft.

We plannen een uitbreiding naar 5 productie lijnen type I en 4 productie lijnen Type II verdeeld over 3 locaties in de eerste 5 jaar na de eerste opstart.

Gezien de kenmerken van het project:

 • implementatie van gepatenteerde technologieën van grote innovatie op de Europese markt;
 • het verhogen van de waarde van afvalstoffen volgens Europese richtlijnen;
 • in overeenstemming met Europese richtlijnen met betrekking tot atmosferische emissies;

heeft ons project de mogelijkheid om steun te krijgen van Europese, nationale en regionale overheden.

We kunnen initiële opstart van productie lijn type I grofweg verdelen in twee fasen:

 1. Preparatie. Deze fase zal maximaal 15 maanden duren en begint zo snel mogelijk. Belangrijkste activiteiten zijn:
  • Testen van het CRPR systeem en zijn processen.
  • Gedetailleerde afstemming van de Limoneen zuiveringssystemen.
  • Volledige certificatie van het CRPR systeem en zijn processen.
  • Aanbesteding van leveringen van apparatuur en installaties.
  • Homologatie van de verkregen producten.
  • Algemene technische werkzaamheden.
  • Aanvragen van subsidies.
  • Verkrijgen van alle benodigde vergunningen.
  • Aanschaffen locatie.
  • Voorbereiden locatie.
 2. Constructie en bouw. Dit maximaal 15 maanden duren. Deze fase start in het 4e kwartaal van het 1e jaar van het project. Voorbereiding en constructie fase hebben een overlapping van ongeveer 6 maanden. Belangrijkste activiteiten zijn:
  • Constructie/aanpassing gebouwen.
  • Implementatie van de benodigde systemen.
  • Controlecentrum en elektrische installatie.
  • Mechanische installaties.
  • Finaliseren implementatie van CRPR-systeem.
  • Laatste test apparatuur en systeem.
  • Acceptatie en start van de fabriek.

Na fase 2, in het derde jaar van het project, gaat de productie beginnen.

Tevens gaan we in het eerste productie jaar (jaar 3) uitbreiden. We hebben 5 uitbreidingen gepland.  Activiteiten tijdens de uitbreidingen komen deels overeen met de activiteiten tijden de preparatie- en constructie fase.

 1. Uitbreiding 1 is gepland in jaar 3. We breiden uit met een extra productie lijn van het type I op dezelfde locatie.
 2. Uitbreiding 2 is gepland in jaar 4. We zullen uitbreiden met een extra productie lijn van het type I op een nieuwe locatie.
 3. Uitbreiding 3 is gepland in jaar 5. We breiden uit met twee extra productie lijnen van het type I en één productie lijn van het type II op de twee bestaande locaties.
 4. Uitbreiding 4 is gepland in jaar 6. We breiden uit met twee extra productie lijn van het type II op een nieuwe locatie.
 5. Uitbreiding 5 is gepland in jaar 7. We breiden uit met een extra productie lijn van het type II op een van de bestaande locaties.

Eigenschappen eerste fabriek

De eerste installatie met de eerste productie lijn type I heeft een capaciteit van ongeveer 1.500 kg rubberafval per uur.

1 kg rubberafval tegen een kostprijs van 4 cent wordt verwerkt in 2,4 seconden, en kost 79 cents en produceert:

 • 0,24 liter Limonene met een waarde van € 6,18;
 • 0,12 kg Actieve Koolstof met een waarde van 43 cent;
 • 0,40 liter Brandstofolie met een waarde van 10 cent.

Dit resulteert in een nettowinst na belastingen van € 4,58 voor elke verwerkte kg rubberafval.

Rubberafval met een kostprijs van € 1 heeft 58,2 seconden verwerkingstijd nodig, kost € 19,17 en produceert:

 • 5,82 liter limoneen met een waarde van € 150,00;
 • 2,91 kg Actieve Koolstof met een waarde van € 10,50;
 • 9,71 liter Brandstofolie met een waarde van € 2,50.

Dit resulteert in een nettowinst na belastingen van € 111,12 voor elke euro rubberafval.

Onze fabriek zal 24/7 actief zijn met een beschikbaarheid van 85%. De hoeveelheid rubber afval dat verwerkt wordt in 1 uur is 1.500 Kg, in 1 dag 36 ton en in 1 jaar 11.169 ton. Dit resulteert in de gegeven productievolumes en een nettowinst van € 6.869 per uur, € 164.845 per dag en € 51.143.020 voor dit derde productiejaar.

Uitbreiding

We zijn van plan om in de eerste 5 productiejaren (jaar 3 – 7) uit te breiden naar 9 productie lijnen (5 keer type I en 4 keer type II) op 3 locaties. Deze uitbreiding zal met eigen middelen worden gefinancierd.

Onze fabrieken zullen 24/7 actief zijn met een beschikbaarheid van 85%.

De hoeveelheid rubberafval verwerkt in 1 uur is 13.500 kg, in 1 dag 324 ton en in 1 jaar 100.521 ton.

Dit resulteert in de gegeven productievolumes en een nettowinst van € 44.768 per uur, € 1.074.426 per dag en € 333.340.622 per jaar.

Investeren

Onze haalbaarheidsstudie voorspelt uitstekende inkomsten, winst en rendement op beleggingen.

Zeer belangrijk is dat met de winst van deze fabriek er een enorme mogelijkheid is om de capaciteit snel uit te breiden en marktleider te worden, terwijl de waarde voor aandeelhouders (het dividend) intact blijft.

Er is een enorme kans voor beleggers.

Nu investeren, aan het begin van s’ werelds enige pyrolyse technologie die in staat is om Limoneen met een hoge zuiverheid te produceren van rubberafval, betekent dat je jezelf in “pole position” plaatst voor deze volgende wereldwijde Multi-miljarden industrie!

Wij bieden state-of-the-art opbrengsten voor beleggers die op zoek zijn naar de best mogelijke ROI. Voor zowel investeren als participeren, bieden we uiterst lucratieve oplossingen aan.

contact met ons op voor meer informatie over investeren in onze technologie.

© 2017-2021, El Toro Verde. All rights reserved