• El Toro Verde
  Zwart
  wordt
  Groen
 • Van Zwarte
  Naar Groene
  Afgedankte
  Limoneen,
  & Brandstofolie
  & ander
  Autobanden
  Rubber Afval
  Actieve Koolstof,
  Benzine, Diesel

Wij veranderen Zwart in Groen, stap voor stap en band voor band!

Neem contact met ons op voor meer informatie over El Toro Verde, onze technologie en/of ons project.

Wij zijn toegewijd om de globale uitdagingen met betrekking tot ons milieu aan te gaan met onze gepatenteerde, 100% CO2 neutrale, Chemische Recycling middels Pyrolyse van Rubber afval en afgedankte autobanden technologie (CRPR):

 • we verwijderen giftige afgedankte banden en ander rubberafval uit ons milieu;
 • we zetten dit rubberafval om in hoogwaardige, duurzame producten; Limoneen van hoge zuiverheid, Actieve KoolstofBenzineDiesel en Brandstofolie voor schepen;
 • hoge zuiverheid Limoneen is het duurzame alternatief voor oplosmiddelen in coatings, verven en reinigingsproducten;
 • Limoneen voldoet aan de groeiende vraag naar niet-toxische insecticiden;
 • Limoneen vervangt traditionele producten die een hoge uitstoot van VOS in de atmosfeer veroorzaken en vaak giftig zijn voor mens en dier;
 • met betrekking tot de gebruikte technologie en het niveau van innovatie, kunnen we met zekerheid stellen dat er geen fabriek ter wereld bestaat die Limoneen uit afvalproducten kan produceren;
 • het gebruik van rubberafval om Koolstof te produceren is een duurzaam alternatief om te voldoen aan de groeiende vraag naar Actieve Koolstof die wordt gebruikt in filtersystemen voor lucht en water;
 • het conventionele productieproces van Koolstof maakt gebruik van ruwe olie en heeft een enorme negatieve impact op het milieu;
 • onze groene vloeibare brandstoffen (Benzine, Diesel en Brandstofolie) zijn chemisch vergelijkbaar met traditionele brandstoffen en kunnen zonder veranderingen worden gebruikt in de huidige tanks, pijpleidingen, vrachtwagens, pompen en auto’s;
 • het wereldwijde verbruik van vloeibare brandstoffen zal tot 2040 met 38% toenemen en fossiele brandstoffen moeten zoveel mogelijk worden vervangen door duurzame alternatieven zoals onze groene brandstof;
 • het gebruik van rubberafval voor de productie van vloeibare brandstoffen in plaats van het gebruik van ruwe olie in het conventionele ovenproces heeft een enorme positieve invloed op het milieu;
 • onze producten stellen bedrijven in staat te voldoen aan steeds strengere milieuwetten.

We staan te popelen om bij te dragen aan een schonere wereld.

Doet u mee?

Duurzaamheid

El Toro Verde levert een belangrijke bijdrage aan het bereiken van internationale klimaatdoelen:

 • onze eerste productie lijn zal jaarlijks 11.000 ton rubberafval uit het milieu verwijderen;
 • na uitbreiding tot 9 productie lijnen in 7 jaar, elimineren we jaarlijks 100.000 ton rubberafval;
 • toepassing van Limoneen bespaart 1,5 ton CO2-uitstoot per gebruikte ton Limoneen in vergelijking met toepassing van de huidige traditionele op olie gebaseerde alternatieven;
 • we verminderen de CO2-uitstoot met 4,8 ton voor elke ton geproduceerde Koolstof;
 • we verminderen de CO2-uitstoot met 0,6 kg voor elke liter geproduceerde brandstof;
 • we verminderen de CO2-uitstoot met 0,5 ton CO2 per ton rubberafval;
 • onze eerste productie lijn vermindert de CO2-uitstoot met 28.172 ton;
 • dit komt overeen met 250 miljoen autokilometers;
 • dit komt overeen met 1,4 miljoen bomen of 5.634 hectare bos;
 • deze besparing groeit naar jaarlijks 245.871 ton CO2 na de geplande uitbreidingen;
 • dit komt overeen met 2,2 miljard autokilometers;
 • dit komt overeen met meer dan 12 miljoen bomen of bijna 50.000 hectare bos.

Maatschappelijke Verantwoordelijkheid

Met onze technologie creëren we groene banen:

 • onze eerste productie lijn creëert ten minste 40 groene banen;
 • dit aantal groene banen groeit tot 240 na de geplande uitbreidingen.

Winstgevenheid

In tegenstelling tot veel andere duurzame oplossingen is onze oplossing zeer winstgevend. Studies voorspellen uitstekende inkomsten, winst en rendement op investeringen:

 • onze eerste productie lijn heeft een opstartperiode van 2 jaar;
 • deze productie lijn produceert jaarlijks 2,6 miljoen liter Limoneen, 1.340 ton Actieve Koolstof en 4,5 miljoen liter Stookolie;
 • in de eerste 7 jaar groeien we uit eigen middelen naar 9 productie lijnen; we produceren dan 14,6 miljoen liter Limoneen, 15.000 ton Actieve Koolstof, 17,5 miljoen liter Diesel, 10,3 miljoen liter Benzine en 21 miljoen liter Brandstofolie;
 • een eenmalige externe investering van € 17.000.000 is vereist voor de start van de eerste productie-eenheid;
 • dit komt overeen met slechts € 12,14 per boom welke we compenseren met onze CO2-reducties in het eerste productiejaar;
 • in het eerste productiejaar (jaar 3 van het project) bedraagt onze winst ongeveer € 51.000.000;
 • deze winst groeit naar meer dan € 330.000.000 na de geplande uitbreidingen;
 • de externe investering heeft een terugverdientijd van ongeveer 120 dagen in het eerste productiejaar.

Technologie

Met onze gepatenteerde Chemische Recycling middels Pyrolyse van Rubber afval technologie (CRPR) zijn wij in staat om rubber afval en afgedankte autobanden, op een duurzame en hernieuwbare manier om te zetten in producten met een hoge toegevoegde waarde.

Vanuit ecologisch oogpunt gezien, is het belangrijk om te vermelden, dat de producten of gerecyclede materialen en/of de behaalde resultaten van onze technologie, volledig in overeenstemming zijn met de Europese wetgeving REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), hetgeen resulteert in gezonde producten, die veilig zijn voor het milieu en volledig voldoen aan de doelstellingen van een kringloopeconomie.

De toepassing van onze technologie komt in aanmerking voor certificering conform de ISO (International Organization for Standardization) 9000 en 14000 norm, hetgeen onze industriële faciliteit, in ecologisch perspectief, kenmerkt als een emissievrije installatie.

Een norm van de EU Renewable Energy Directive (RED) is dat afval geen ecologische voetafdruk heeft.  Omdat rubber afval de grondstof is voor onze technologie en gezien het feit dat onze installatie emissie-vrij is, worden alle in onze installatie gefabriceerde producten gekwalificeerd als duurzame, hernieuwbare en groene producten.

Grondstof

Wij verwijderen giftig rubber afval uit ons milieu en transformeren dit afval in  hoogwaardige milieu verbeterende producten:

 • wereldwijd veranderen per jaar ongeveer 17 miljoen ton en in de EU alleen al 3,4 miljoen ton banden in rubberafval;
 • banden zijn een broedplaats voor muggen – een alarmerend probleem met de opkomst van het West Nile Virus;
 • er is een gevaar voor banden branden waarbij uitstoot vrijkomt die schadelijk is voor mens en milieu; banden branden laten ook een olieachtig residu achter en zijn niet blusbaar en branden in sommige gevallen enkele weken;
 • banden nemen stortplaatsen in beslag en land wordt steeds schaarser;
 • banden op stortplaatsen hebben geleid tot werknemers letsel en de dood.

Producten

Gedurende het CRPR proces wordt het rubber afval in verschillende fracties ontleed. Deze fracties hebben verdere behandeling nodig, zoals scheiding en zuivering. Dit resulteert in een faciliteit die giftig afval elimineert, met de daaraan gekoppelde ecologische voordelen en een aantal zeer waardevolle en duurzame producten produceert.

Groene Limoneen

De vloeibare fractie (uit rubber gewonnen olie) van onze CRPR technologie, zal verder worden gescheiden en gezuiverd voor ons belangrijkste product Limoneen. Onze groene Limoneen bereikt een zuiverheidsgraad van 95 – 98%.

Groene Actieve Koolstof

Onze pyrolyse reactor is uitgerust met speciale opvangvoorzieningen voor de extractie van het tweede belangrijke product van dit proces, Koolstof. De activering van deze Koolstof resulteert in een specifieke oppervlakte van >=1000m2/gr. hetgeen ons product classificeert als Groene Actieve Koolstof van een uitstekende commerciële kwaliteit.

Groene Brandstof

De andere fractie in de pyrolyse olie die wordt gescheiden met onze technologie kan worden gekarakteriseerd als vloeibare Brandstof (benzine, Diesel & Brandstofolie). Verdere behandeling met additieven en stabilisatie resulteert in het verkrijgen van goedgekeurde en gehomologeerde brandstoffen voor auto’s en schepen.

Project

El Toro Verde heeft alle mogelijkheden om te beginnen met de productie van groene LimoneenActive KoolstofDiesel,  Gasoline en Brandstof Olie middels onze gepatenteerde technologie Chemische Recycling door Pyrolyse van Rubber afval en afgedankte banden (CRPR).

Wij kunnen onze technologie op twee manieren instellen. Daarom onderscheiden we twee typen productie lijnen. De productielijn type I produceert Limoneen, Actieve Koolstof en Brandstofolie. Met de productielijn type II produceren we Diesel, Benzine en Actieve Koolstof.

Omdat Limoneen economisch en ecologisch een waardevoller product is, zullen we beginnen met de implementatie van productie lijn type I.

Na de opstart van de eerste installatie gaan we  uitbreiden. De uitbreiding zal worden gefinancierd uit onze winst, waarbij de uitstekende ROI (Return on Investment) voor de initiële investeerder(s) intact blijft.

We kunnen de initiële opstart met productie lijn type I grofweg verdelen in twee fasen:

 1. Preparatie. Deze fase zal maximaal 15 maanden duren en begint zo snel mogelijk.
 2. Constructie en bouw. Dit zal maximaal 15 maanden duren. Deze fase start in het 4e kwartaal van het 1e jaar van het project. Voorbereiding en constructie fase hebben een overlapping van ongeveer 6 maanden.

Na fase 2, in het derde jaar van het project, begint de productie.

Tevens gaan we in het eerste productie jaar (jaar 3) uitbreiden. Er zijn 5 uitbreidingen gepland.

© 2017-2021, El Toro Verde. All rights reserved